top of page

INŽENÝRING PRO FVE

Poskytujeme komplexní služby v oblastech projekce a inženýringu pro fotovoltaické elektrárny (FVE), které zahrnují vypracování dokumentace, oficiální komunikaci s relevantními úřady, zajištění distribuce i odborné proškolení obsluhy.

Díky Inženýringu pro FVE získáte nejen technické detaily, ale i spolehlivé partnerství a profesionální přístup k solárnímu projekci a inženýringu.

S čím konkrétně vám dokážeme pomoci:

 • Vstupní konzultace za účasti expertů inženýringu z Holandska: společně diskutujeme o optimálních řešeních, zaměřujeme se na protipožární opatření a bezpečnostní aspekty tak, aby proběhly instalace a provoz solárních panelů maximálně bezpečně.

 • Proaktivní komunikace se stavebním úřadem, OIP a hasiči: zajišťujeme efektivní komunikaci s potřebnými orgány pro hladký průběh celého procesu od návrhu až po zprovoznění.

 • Zpracování Realizační projektové dokumentace (RPD): s ohledem na požadavky investora a podmínky zahraničních pojišťoven vytváříme komplexní dokumentaci, která klade důraz na kvalitu a bezpečnost.

 • Projektová dokumentace pro novou jímací soustavu a bodové stínění panelů: věnujeme se detailnímu plánování nových solárních systémů a optimalizaci výkonu pomocí bodového stínění, včetně důkladných revizí.

 • Dokumentace pro dispečerské řízení: zpracováváme komplexní dokumentaci pro snadné a efektivní dispečerské řízení solárních systémů, což zajišťuje jejich optimální výkon a správu.

 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS): pečlivě dokumentujeme každý krok v procesu realizace, abyste měli kompletní přehled o provedení stavby.

 • Žádosti o registraci u ERÚ a schválení distribuční dokumentace: postaráme se o veškeré formality spojené s registrací a schvalováním, abyste mohli efektivně a bez komplikací distribuovat solární energii.

 • Kompletní inženýring v rámci jednání se stavebním úřadem, dotčenými orgány a registrace ERÚ: naše komplexní služby v oblasti inženýringu zahrnují jednání s relevantními státními orgány pro maximálně bezproblémový průběh celého procesu.

 • Účast na prvním paralelním připojení + zaškolení obsluhy: budeme vám asistovat během pilotního paralelního připojení a nabídneme vám školení pro obsluhu, abyste se mohli plně soustředit na výkon vaší nové solární energie.

Spojte s námi síly a začněte využívat sluneční záření pro efektivní výrobu energie pro váš domov, prodejnu, firmu nebo výrobnu. Ukážeme vám, jak můžeme společnými silami a know-how dovést váš solární projekt ke zdárné realizaci.

Kontaktujte nás a pojďme společně budovat ve vaší firmě prostředí, kde jdou efektivita a inovace ruku v ruce a posouvají vaše podnikání na novou úroveň.

+.png
-.png
 • Kontrolní prohlídka stavby s vyhodnocením stavu střešní krytiny s ohledem na plánovanou údržbu a životnost. V případě potřeby zavedeme sondy do skladby střešní krytiny pro specifikaci kotevních prvků.

 • Na základě prvního vyhodnocení stavu střešní krytiny vypracujeme plán manipulace s materiálem včetně pohybu osob při realizaci, servisu a údržbě.

 • Vyhotovení Seznamu podmínek pro bezpečnou instalaci (dále jen „SPBI“) na základě použitých materiálů definovaných v RPD.

 • Zpracování Seznamu použití přípustných montážních nástrojů (dále jen „SPMN“) pro splnění záručních podmínek komponentů definovaných v RPD.

 • Před zahájením montážních prací proškolíme všechny pracovníky k daným profesím na základě RPD, seznamů SPBI i SPMN, a to ve spolupráci s holandským inženýringem.

 • Příprava harmonogramu prací a detailní hierarchie vztahů pro následnou kontrolu provádění stavby a odpovědnost pracovníků k jednotlivým profesím.

 • Testovací režim a spuštění systému (dále jen „TRSS“) na základě DSPS. Protokol s vyhodnocením průběhu TRSS bude nedílnou dokumentace při odevzdání FVE pojišťovně investora. 

bottom of page