top of page

FCC VRATIMOV

VRATIMOV

od 2019

FCC group s.r.o. je naším dlouhodobým obchodním partnerem. Tato společnost se zabývá zpracováním a skladováním tříděných odpadů v Ostravě, zajišťuje svoz městských tříděných odpadů i odpadních surovin z průmyslových objektů.


Vratimov u Ostravy disponuje logistickým centrem, skladovacími plochami tříděného odpadu k dalšímu zpracování. Sesterská pobočka Řepiště je součástí systému nakládání s tříděnými odpady a jejich dalším zpracováním pro sekundární použití.


Pro tohoto významného partnera jsme realizovali výstavbu nových kancelářských prostor, nákladní váhu pro kontrolní měření velkých nákladních vozidel a další specializované stavební úpravy ploch za plného provozu areálu ve Vratimově.

FCC group je naším významným a férovým business partnerem.

Fotodokumentace realizace

bottom of page