top of page
RD_Becva_Terasa_1.jpeg

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: „GDPR”), je společnost BYDO development s.r.o., se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 1, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ 268 72 781 , DIČ CZ26872781 (dále jen „správce“). Kontaktní údaje správce: office@by-do.cz.

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, případně kombinace informací, které lze využít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, zejména jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, IP adresa nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) představují základní zásady, kterými se správce osobních údajů řídí při získávání a zpracovávaní osobních údajů.

 

Tyto zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky správce („webové stránky“),a to bez ohledu na to, jestli jsou v jakémkoliv smluvním vztahu se správce či nikoliv (dále jen „subjekty údajů“).

Užíváním webových stránek správce berete na vědomí tyto zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro účely obchodní, zejména vyřízení dotazu, poptávky a objednávky, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní adresu, e-mail, telefon, bankovní spojení, objednávku, fakturu, reklamaci.

Pro účely účetní a daňové evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro plněný zákonných povinností dokumenty účetní a daňové evidence.

SEZNAM POUŽITÝCH COOKEIS

Cookies
Doména
Popis
Platnost
Typ
ssr-caching
.www.by-do.cz
Soubor cookie ssr-caching nastavuje WIX a označuje, jak byl web vykreslen.
méně než minutu
Nezbytné
XSRF-TOKEN
.www.by-do.cz
Wix nastavil tento soubor cookie z bezpečnostních důvodů.
session
Nezbytné
TS01*
.www.by-do.cz
Wix nastavuje tento soubor cookie pro účely zabezpečení a boje proti podvodům.
session
Nezbytné
hs
.www.by-do.cz
Platforma Wix nastavuje tento soubor cookie z bezpečnostních důvodů.
session
Nezbytné
svSession
.www.by-do.cz
Platforma Wix nastavuje tento soubor cookie, aby identifikoval unikátní návštěvníky a sledoval relaci návštěvníka na webu.
1 rok 1 měsíc 4 dny
Nezbytné
fedops.logger.defaultOverrides
.www.by-do.cz
Wix nastavil tento soubor cookie k měření stability a efektivity webu.
1 minuta
Nezbytné
bottom of page