top of page
IMG_1839.jpeg

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Aktivně se podílíme na realizaci stavby a vykonáváme dohled nad provedením vlastních stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací a při dodržování předepsaných postupů.

Technický dozor investora je služba, která aktivně monitoruje správnou realizaci každé fáze stavby. Přinášíme vám nejen důkladnou kontrolu vlastních stavebních prací, ale i širší vizi, jak dosáhnout optimální kvality a efektivity v souladu s projektovou dokumentací.

S čím konkrétně vám dokážeme pomoci

  • Spolupráce a poradenství při výběru zhotovitele stavby: budeme vašimi partnery při rozhodování o výběru zhotovitele, poskytujeme odborné rady a asistenci během celého procesu.

  • Předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby: zajistíme hladký přechod na fázi realizace, abyste měli jistotu, že je váš projekt ve správných rukou.

  • Vedení a koordinace kontrolních dnů stavby: kontrola, řízení a koordinace kontrolních dnů stavby pro detailní monitoring o průběhu její realizace.

  • Kontrola souladu prací s projektovou dokumentací: sledujeme každý detail provedených prací a dbáme na to, aby byl každý krok prováděn v souladu s projektem.

  • Kontrola konstrukcí a částí díla před zakrytím: náš dozor zajistí důkladnou kontrolu každé fáze konstrukce předtím, než bude zakryta.

  • Kontrola provádění zkoušek a evidence změn: zajišťujeme nejen průběžnou kontrolu prováděných zkoušek, ale pečlivě evidujeme i veškeré změny, abyste měli podrobný přehled o dění.

  • Fotodokumentace prováděného díla: fotograficky zachytíme každý důležitý moment vaší stavby pro pozdější monitoring i dokumentaci.

  • Kontrola odstraňování vad a nedodělků: Aktivně dohlížíme na proces odstraňování vad a nedodělků, abyste měli jistotu optimální kvality vašeho díla.

  • Kontrola a kompletace dokladů stavby: každý dokument spojený se stavbou pečlivě kontrolujeme a archivujeme, abyste měli pořádek ve všech relevantních listinách.

  • Účast na kolaudačním řízení a spolupráce po dokončení: naše know-how a podpora jsou vám k dispozici také během kolaudačního řízení a po dokončení stavby, např. při řešení reklamací.

Náš tým vám během celé fáze realizace zajistí odborný dohled a propůjčí své know-how pro maximální úspěch projektu. 

bottom of page